Vitézi Rend

A Kárpát-medencei Vitézi Rend hivatalos honlapja

a lébényi evangélikus gyülekezet

1993-ban a gyülekezet a kárpótlási törvény alapján a gyülekezet visszakapta a volt tanítólakásokat, amelyeket azóta szolgálati  ill. bérbeadási célra hasznosít.

Ugyanebben az évben közel 4 millió Ft pénzbeli kárpótlást kapott a gyülekezet a volt evangélikus iskoláért.  A lelkész és a presbitérium nagyobb része ezt új lelkészlakás építésére kívánta felhasználni, de mások ezt  felújításra, esetleg új imaházra kívánták fordítani. Hosszas tanácskozások után a közgyűlés új lelkészlakás építése mellett döntött, úgy, hogy az a régi imaterem helyére kerül, a régi lelkészlakás pedig gyülekezeti háznak lesz átalakítva.

1994 májusában az erdélyi Bodok református gyülekezetének kórusa adott hangversenyt a templomban, mely alkalomból Dénes Csaba lelkész hirdette az igét.

1995. augusztus 20-án ünnepelte a templom felszentelésének 200. évfordulóját a gyülekezet, amelyre elkészült az oltár restaurálása.   Az istentiszteleten D. Szebik Imre püspök hirdette azt igét, felidézte az évszázados üldöztetést és az építkezés nehéz körülményeit. Az ünnepségen részt vettek a nagyközség világi vezetői élükön Csaplár Zoltán polgármesterrel és a katolikus egyházközség képviselői Smudla Tamás plébános  vezetésével. Ekkor érkezett Lébénybe először az alfeldi német testvérgyülekezet küldöttsége Helmut Gerstner lelkész vezetésével. A vendégek egy-egy Bujtás  László szobrászművész által az  alkalomra készített, a templomot ábrázoló kerámia plakettet kaptak ajándékba. Az ünnepség napjának előestéjén egyházzenészi diplomájának megszerzése alkalmából hangversenyt adott ifj. Szebik Attila a gyülekezet kántora.

1996-ban a lebontott gyülekezeti terem helyén elkezdődött az új lelkészlakás építése, melynek  az alapkövét Jankovits Béla esperes helyezte  el ünnepség keretében. Ebben az évben az alfeldi gyülekezet meghívására a gyülekezet küldöttsége ellátogatott Németországba, amelyet azóta már sok cserelátogatás követett. A  belföldi és külföldi autóbuszos  kirándulások  már korábban elkezdődtek, amelynek során hazánk szép tájait, az evangélikus intézményeket és a szomszédos országok nevezetességeit tekintette meg a gyülekezet kiránduló csoportja.

1999. november 15-én D. Szebik Imre püspök felszentelte a több évi  munka és sok nehézség után elkészült  új lelkészlakást. Igehirdetésében arról szólt, hogy Isten nem a csüggedés, hanem a reménység lelkét adta nekünk . Az épületet Ráskai Péter az egyházmegye építésze tervezte. A kivitelező Kaszás József építési vállalkozó volt. Az építési ellenőr Tóth László volt. Az építkezés mintegy 12 millió Ft-ba került. Ennek nagy részére az iskoláért kapott kárpótlás és annak kamatai, ill. a  közegyházi és állami támogatás, a külföldi segélyek, köztük a testvérgyülekezet ebben is  megmutatkozó támogatása  és a helyi adományok nyújtottak fedezetet. Három gyülekezeti tag külön elismerésben részesült    sok önkéntes munkájáért.

A régi parókia gyülekezeti házzá lett átalakítva, amely így különféle rendezvények megtartására vált alkalmassá. A visszakapott tanítólakásokat a gyülekezet felújította és bérbadással hasznosítja.

2005. augusztus 21-én felszentelésének 210. évfordulója alkalmából az adományokból és az egyházmegyei támogatásból felújított templomáért  adott hálát a gyülekezet. Megtörtént a tető javítása,  az új villámhárító felszerelése, az új ablakok beépítése, a teljes belső festés és mázolás, valamint a csillárok restaurálása, ami  Szabó Kálmán presbiter önzetlen munkájának köszönhető.

Ezeknél az építési beruházásoknál a tisztségét 1992-óta betöltő Hatos István felügyelő sok segítséget nyújtott a lelkésznek.

Az ünnepi istentiszteleten Ittzés János püspök Jn 4,21-24 alapján hirdette az Igét és ezt mondta:”  Istennel való kapcsolatunk nincs templomhoz kötve, de a gyülekezet számára fontos, hogy legyen egy megszentelt tér, ahol közelebb érezheti magát hozzá. Jézus azonban  azt is várja tőlünk, hogy a hétköznapokon is keresztyén módon éljünk.

2013-ban 15 millió Ft-os költséggel uniós pályázati forrásból új ravatalozó, kerítés és kövezett út készült a temetőben. 2016-ban a templom megsüllyedt karzata

lett helyreállítva illetve a gyülekezeti ház új cserépfedése készült el egyházmegyei támogatással mintegy 4 millió Ft-os költséggel.

            Az elmúlt években az említetteken kívül is sok alkalom volt, amelyeken   az itt élő németek és osztrákok  közül is többen részt vettek.    A lébényi gyülekezet azóta is igyekszik kivenni  részét   Krisztus  minden követőjének feladatából, a bizonyságtételből és a szeretet gyakorlásából.

Koháry Ferenc 

evangélikus lelkész

A gyülekezet lelkészeinek névsora:

 

Az ellenreformáció idejéből  ismert nevek:

 

Eőry György                 -1629

Maris György      1647 -1658

Osváth András    1659-1663

 

 

A Türelmi Rendelet után:

 

Semmelweisz Sámuel                   1786-1787
Zeles Imre                                     1788-1797
Unger Mihály                                 1797-1803
Hentz Sámuel                               1804-1829
Nagy Sándor                                 1829-1874
Laucsek Jónás                              1874-1880
Berta Dávid                                   1881-1911
Németh Károly    esperes             1912-1954
Szabó Kálmán                              1955-1980
Koháry Ferenc                              1981-
 

A Felügyelők névsora:

 

Enesei Torkos István                   1786-1812
Andrássy József                         1812-1836
Zimmermann Károly                   1836-1839
Barcza Sámuel                            1839-1845
Major Pál                                     1845-1847
Zmeskál Sándor                          1847-1850
Császári és királyi biztos jelenlétében ülésezhettek 1850-1852.

Választmányi ülések tartattak                                     1853-1858.

Üresedésben volt                                                        1858-1868

Györgyházi János                       1868-1873
Nagy Endre                                 1873-1881
Tekus Károly                                1881-1891
Rimler Lajos                                1892-1893
Horváth Lajos                                1894-1898
Kiss Jenő                                       1901-1905
Hegyeshalmi dr. Fischer Gyula     1905-1911
Hegyeshalmi Fischer Elemér        1911-1922
Prehauser Mátyás                         1922-1924
dr. Berta Benő                               1925-1954
Németh Miklós                              1955-1958
Tóth Vilmos                                   1961-1970
Hauptmann Vilmos                       1971-1977
dr. Kutas Ádám                             1978-1981
Unger János   felügy. h.                1982-1987
Kovács Miklós  felügy. h.              1988-1991
Hatos István                                  1992-
Lélekszám adatok: A gyülekezetnek az 1786. évi megalakuláskor mintegy 500 tagja lehetett.  A későbbi időkben ez lassan növekedett. A legnagyobb létszámot, több mint 900 főt az 1930- 40-es években érte el a külterületen lakókkal együtt.

A 2000. évi népszámlálás adatai szinte megegyeztek a gyülekezeti kimutatással.

 

 

A 2005 -évi népmozgalmi kimutatás szerint a gyülekezet tagjainak száma 698 fő,volt.

 

Az     egyháztagok száma        698 fő     ebből választó           512 fő

Helységek szerint:

Lébény                                      615 fő     ebből  választó         450 fő

Mosonszentmiklós                     22 fő                   -”-                 14 fő

Gyártelep                                   15 fő                   -”-                 10fő

Mosonújhely                               28 fő                   -”-                 18 fő

Mecsér                                         4 fő                    -”-                  2fő

Kimle                                            4 fő                                         4 fő

Ásványráró                                   3fő                                          2 fő

Kunsziget                                      2fő                                         2. fő

Az oldal sütiket használ. Ha nem tudja, mi ez, kérdezze azt az EU bürokratát, aki ezt a figyelmeztetést előírta. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás